Formularz zgłoszeniowy do konkursu Miss woj. Świętokrzyskiego, Miss Nastolatek oraz Mister Ziemi Świętokrzyskiej 2019

Zgłoś się na eliminacje regionalne.

Udział w wyborach jest bezpłatny.

Zostań Świętokrzyską Miss Nastolatek 2019
W momencie przystąpienia do konkursu musisz mieć ukończone 14 lat, i nie możesz mieć ukończonych 18 lat.

Zostań Świętokrzyską Miss 2019.
W momencie przystąpienia do konkursu musisz mieć ukończone 18 lat, i nie możesz mieć ukończonych 24 lat.

Zostań Misterem Ziemi Świętokrzyskiej 2019.
W momencie przystąpienia do konkursu musisz mieć ukończone 18 lat, i nie możesz mieć ukończonych 27 lat.

Za dzień przystąpienia do konkursu uważać należy dzień 01 styczeń 2019.

UWAGA: Rozpatrywane będą tylko ankiety osób z woj. świętokrzyskiego lub uczące się w woj. świętokrzyskim!

Szczegóły w redakcji oraz u organizatora wyborów:
Agencja EURO MEDIA
Zbigniew Lisowski
tel. 692-250-180
e.media@wp.pl

Informacje ogólne


Dane kontaktowe


Charakterystyka

(biust-talia-biodra cm)

Galeria zdjęćProsimy o dołączenie minimum 3 zdjęć do zgłoszenia!

Informacje dodatkowe

Potwierdzę swoje zgłoszenie telefonicznie na nr tel. 692 250 180 po wysłaniu zgłoszenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanych przeze mnie zdjęć na potrzeby castingu do konkursu Miss Województwa Świętokrzyskiego oraz Mister Ziemi Świętokrzyskiej oraz publikacji wizerunku kandydatek.
Zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu.

 

 

media/REGULAMIN-PLEBISCYTU.rtf

Regulamin Konkursu wyborów Miss
Województwa Świętokrzyskiego i Miss Nastolatek 2019
Mister Województwa Świętokrzyskiego 2019

 PSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu Euro media Zbigniew Lisowski. Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy. Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU Regionalny konkurs Miss Województwa Świętokrzyskiego ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na casting zapraszane są te kandydatki, które wypełniły i wysłały formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora www.miss.kie.pl a także kandydatki, które stawiły się na casting ogłoszony na stronie i facebooku Organizatora. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu. Wtoku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły: Miss Województwa Świętokrzyskiego: Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego oraz Mister Województwa Świętokrzyskiego 2x 2 Wicemiss, Miss Internetu, Miss Talent, Miss Publiczności Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów. Wyłoniona kandydatka/i reprezentować będą Kielce i Województwo Świętokrzyskie w Ogólnopolskich Konkursach Piękności oraz konkursie międzynarodowym.Kalendarz wydarzeń