Regulamin Konkursu

 

 

media/REGULAMIN-PLEBISCYTU.rtf

Regulamin Konkursu wyborów Miss
Województwa Świętokrzyskiego i Miss Nastolatek 2019
Mister Województwa Świętokrzyskiego 2019

 PSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu Euro media Zbigniew Lisowski. Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy. Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU Regionalny konkurs Miss Województwa Świętokrzyskiego ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na casting zapraszane są te kandydatki, które wypełniły i wysłały formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora www.miss.kie.pl a także kandydatki, które stawiły się na casting ogłoszony na stronie i facebooku Organizatora. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu. Wtoku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły: Miss Województwa Świętokrzyskiego: Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego oraz Mister Województwa Świętokrzyskiego 2x 2 Wicemiss, Miss Internetu, Miss Talent, Miss Publiczności Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów. Wyłoniona kandydatka/i reprezentować będą Kielce i województwo w Ogólnopolskich Konkursach Piękności oraz konkursie międzynarodowym.


« powrót do: Wybory 2019
Kalendarz wydarzeń