Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

 

 

media/REGULAMIN-PLEBISCYTU.rtf

Regulamin Konkursu Wyborów

Miss Województwa Świętokrzyskiego 2020

Miss Nastolatek 2020
Mister Województwa Świętokrzyskiego 2020

 PSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu Euro media Zbigniew Lisowski. Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy. Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU Regionalny konkurs Miss Województwa Świętokrzyskiego ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na casting zapraszane są te kandydatki, które wypełniły i wysłały formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora www.miss.kie.pl . W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:

Miss Województwa Świętokrzyskiego - wiek 18-27 lat

Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego - wiek 14-18 lat

oraz Mister Województwa Świętokrzyskiego - wiek 17-27 lat

Wicemiss, Miss Internetu, Miss Talent, Miss Publiczności

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów.

Wyłoniona kandydatka/i reprezentować będą Kielce i Województwo Świętokrzyskie w Ogólnopolskich Konkursach Piękności oraz konkursie międzynarodowym.


« powrót do: Wybory 2020
Kalendarz wydarzeń